què fem?

Les  varietats locals són l'eix en què gira el projecte de La Panotxa. La seva recerca, caracterització, experimentació, conservació i divulgació són els objectius bàsics amb què treballem.

També oferim assessorament tècnic a entitats i administracions en projectes de prospecció, recuperació i reintroducció de varietats locals en el territori.

Llavors

Les llavors tradicionals són l'escència del projecte. Fem prospeccions buscant pagesos que encara guarden llavors, i intentem treure la màxima informació del maneig de cada planta. 

Caracteritzacions

Un cop recollim una nova varietat, la cultivem i la caracteritzem amb descriptors i fotografies.

Aquesta és una tasca molt important ja que ens dóna els paràmetres més interessants sobre cada planta i els seus fruits.

Conservació

Un cop hem caracteritzat cada varietat, la classifiquem i en guardem una còpia de seguretat en el nostre Banc de Llavors per a conservar-la i poder-la usar quan sigui necessari.

Divulgació

Som autors i coautors d'alguns llibres i articles sobre varietats locals, fets amb la col·laboració d'entitats, ajuntaments i consells comarcals.

Podeu descarregar alguns materials dins l'apartat de publicacions.

Recerca

Les prospeccions en busca de llavors antigues és una feina important per a nosaltres, però quedaria incomplet si no aprofundissim en la seva recerca històrica i etnogràfica a través de bibliografia antiga.

Assessorament tècnic

Oferim assessorament tècnic a entitats, fundacions i administracions en projectes de prospecció, recuperació i reintroducció de varietats locals.

Assessorem a productors que vulguin recuperar alguna varietat antiga, amb oferiment de llavors i planters.